بررسی و نقد نظریه خودگرایی اخلاقی
39 بازدید
محل نشر: فلسفه، کلام و عرفان» پژوهش های فلسفی - کلامی» پاییز 1385 - شماره 29 » 37 صفحه
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
خودگرایی اخلاقی یکی از نظریه‌های اخلاقی در حوزه اخلاق هنجاری است. در این مقاله با اشاره به اقسام و تقریرهای خودگرایی اخلاقی و ارتباط آن با خودگرایی روان‌شناختی به طرح، تحقیق و بررسی ساختار ومؤلفه‌های این نظریه پرداخته شده و ادله موافقان و مخالفان این نظریه مورد نقد و تحلیل قرار گرفته است. کلید واژه‌ها: اخلاق هنجاری، نظریه‌های اخلاقی، خودگرایی اخلاقی، خودگرایی روان‌شناختی